Jak państwa zachęcają inwestorów do inwestowania w nieruchomości i dlaczego?

Niektóre państwa aby pobudzić gospodarkę wprowadzają specjalne programy, które mają przyciągnąć inwestorów zagranicznych.

Jednym z takich programów jest Golden Visa, wprowadzona w Hiszpanii.

Rząd zdecydował się na to z kilku ważnych powodów:

 1. Gospodarka i rynek nieruchomości: Hiszpania była jednym z krajów, które szczególnie ucierpiały podczas światowego kryzysu finansowego i kryzysu zadłużenia w latach 2008-2009. Wprowadzenie programu Golden Visa miało na celu pobudzenie rynku nieruchomości i przyciągnięcie zagranicznych inwestorów, którzy mogliby wspomóc ożywienie gospodarcze poprzez inwestycje w nieruchomości.
 2. Generowanie dochodów i miejsc pracy: Program Golden Visa przyczynia się do zwiększenia dochodów państwa poprzez wpływy z podatków, takich jak podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości i inne powiązane podatki. Ponadto, inwestycje zagraniczne w nieruchomości przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy w sektorze budowlanym i pokrewnych branżach.
 3. Konkurencja na rynku nieruchomości: Wprowadzenie programu Golden Visa miało na celu zwiększenie konkurencyjności Hiszpanii na rynku nieruchomości w porównaniu do innych krajów, które oferują podobne programy inwestycyjne dla obcokrajowców. Chodzi o to, aby przyciągnąć inwestorów zagranicznych, którzy mogą zdecydować się na zakup nieruchomości właśnie w Hiszpanii, zamiast w innych krajach.
 4. Wzrost sektora turystycznego: Hiszpania jest jednym z najpopularniejszych celów turystycznych na świecie. Program Golden Visa miał również na celu zachęcenie inwestorów, którzy są zainteresowani inwestycjami w sektorze turystycznym, takimi jak hotele, apartamenty wakacyjne i inne obiekty turystyczne. Inwestycje te mają na celu rozwijanie sektora turystycznego i zwiększanie jego atrakcyjności dla odwiedzających.

Program Golden Visa w Hiszpanii

Program Golden Visa Spain umożliwia inwestorom zagranicznym uzyskanie rezydencji w Hiszpanii w zamian za inwestycję w nieruchomości o wartości co najmniej 500 000 euro. Ogólne warunki programu  Golden Visa Spain są takie:

 1. Inwestycja nieruchomościowa: Aby zakwalifikować się do programu Golden Visa Spain, inwestor zagraniczny musi zainwestować co najmniej 500 000 euro w nieruchomość w Hiszpanii. Inwestycja może obejmować zakup jednej lub kilku nieruchomości, takich jak mieszkania, domy, lokale użytkowe itp.
 2. Wartość inwestycji: Wartość inwestycji musi być potwierdzona przez odpowiednie dokumenty, takie jak akt notarialny zakupu nieruchomości oraz dokumenty potwierdzające, że inwestycja spełnia wymagane kryteria finansowe.
 3. Czystość finansowa: Inwestor musi wykazać, że środki finansowe używane do zakupu nieruchomości są legalne i pochodzą z legalnych źródeł.
 4. Bezpieczeństwo społeczne: Inwestor musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa społecznego, co może obejmować przedstawienie niekaralności i wykazanie braku działań szkodzących bezpieczeństwu publicznemu.
 5. Obecność w Hiszpanii: Inwestor musi przebywać w Hiszpanii przez określoną ilość dni w roku, aby utrzymać status rezydencji.

Podobne programy do Golden Visa

Podobne programy stworzyły też inne państwa, takie jak:

 1. Stany Zjednoczone – EB-5 Visa: Program EB-5 Visa oferuje inwestorom zagranicznym możliwość uzyskania trwałej rezydencji w USA w zamian za inwestycję w nowo utworzone przedsiębiorstwo lub istniejący biznes, który tworzy miejsca pracy. Wiele z tych inwestycji skupia się na sektorze nieruchomości.
 2. Portugalia – Złote wizy: możliwość uzyskania rezydencji, ulgi podatkowe, dostęp do opieki zdrowotnej.
 3. Grecja – Greek Golden Visa: Grecki program Golden Visa zapewnia inwestorom zagranicznym możliwość uzyskania rezydencji w Grecji poprzez inwestycję w nieruchomości o wartości co najmniej 250 000 euro.
 4. Wielka Brytania – Tier 1 Investor Visa: Program Tier 1 Investor Visa pozwala inwestorom zagranicznym na uzyskanie rezydencji w Wielkiej Brytanii poprzez inwestycję w brytyjskie przedsiębiorstwa lub fundusze w wysokości co najmniej 2 000 000 funtów.
 5. Cypr – Cypryjski program paszportowy: Cypr oferuje program, w ramach którego inwestorzy zagraniczni mogą uzyskać obywatelstwo cypryjskie poprzez inwestycję w nieruchomości o wartości co najmniej 2 000 000 euro oraz spełnienie innych wymagań.
 6. Malezja – Malaysia My Second Home (MM2H): Program MM2H pozwala inwestorom zagranicznym na uzyskanie długoterminowego wizum pobytowego w Malezji w zamian za spełnienie określonych wymagań finansowych, w tym inwestycję w nieruchomości.

Oto grupy inwestorów, dla których programy takie są przeznaczone:

Inwestorzy indywidualni: Programy „Złota Wiza” i podobne inicjatywy są skierowane do inwestorów indywidualnych, którzy posiadają odpowiednie środki finansowe i są zainteresowani inwestowaniem w nieruchomości, biznesy lub inne aktywa w danym kraju.

Przedsiębiorcy: Programy te są atrakcyjne dla przedsiębiorców, którzy poszukują nowych możliwości rozwoju swoich biznesów lub chcą zainwestować w nowe projekty lub sektory w kraju, gdzie program jest dostępny.

Inwestorzy instytucjonalni: Niektóre programy mogą być skierowane do inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze inwestycyjne, firmy private equity lub inne podmioty o większych zasobach kapitału. Te programy mogą oferować korzystne warunki inwestycyjne i preferencyjne traktowanie dla takich inwestorów.

Inwestorzy zainteresowani różnymi sektorami: Programy wspierające inwestorów mogą być dostępne dla tych, którzy chcą inwestować w różne sektory, takie jak nieruchomości, turystyka, infrastruktura, energetyka, nauka, technologia czy rolnictwo. Zależnie od programu, inwestorzy mogą mieć możliwość wyboru sektora, który najbardziej ich interesuje.

Inwestorzy zainteresowani relokacją: Programy Golden Visa mogą również przyciągać inwestorów, którzy są zainteresowani relokacją do danego kraju ze względów osobistych, biznesowych lub podatkowych. Korzystając z takiego programu, inwestorzy mogą uzyskać status rezydencji lub obywatelstwo, co pozwala na legalne zamieszkanie i prowadzenie działalności w danym kraju.

Jeśli należysz to jednej z powyższych grup, to warto śledzić na bieżąco, co oferują poszczególne Państwa. Zapraszam również do śledzenia mojego bloga, gdzie takie informacje będą poruszane.

Reset password

Wpisz swój adres e-mail, a wyślemy Ci link do zmiany hasła.

Zacznij korzystać ze swojego konta

zapisać swoje ulubione domy i nie tylko

Zarejestruj się, używając emaila

Zacznij korzystać ze swojego konta

zapisać swoje ulubione domy i nie tylko

By clicking the «ZAPISZ SIĘ» button you agree to the Warunki korzystania and Polityka prywatności
Powered by Estatik